Bekkekryssing/Bruer

Ved kryssing av bekker og mindre elver, kan vi tilby flere enkle og billige løsninger.

Ta kontakt og se denne brosjyren for mer informasjon!

Bruovergang.jpg

Bekkekulvert - Brudekke elementer

elveovergang.JPG

BE_Bru_prinsippskisse.jpg

Kan lages i spenn som varier i størrelse fra 0 – 8,0 meter

Bruvanger og vingmurer kan leveres i høyder som varierer opp til 5 meter.
Standard bredde på elementer er 1 meter.
Brudekkeelementene er produsert etter Håndbok 185;
Bruprosjektering, Eurokodeutgave. Bruksklasse: BK 10
Det kan også støpes på kantbjelker med innstøpt rekkverksfester
til montering av brurekkverk fra Statens Vegvesen brurekkverkskonsept 
type SVV2 i klasse H2.


Brudekke elementer.png.png

BE_Bekkekulvert_prinsippskisse.jpg

Trykk er for produktark for Brudekke elementer
 

Plankebru

BE_Plankebru_Brumund_Sag_nr4.jpg