Kvalitetssikring

Vi har etablert og følger et system for produksjonskontroll som tilfredsstiller Kontrollrådet for betongprodukter sine tekniske bestemmelser for klasse D, alle typer slakkarmerte produkter.
Dette systemet dekker for øvrig all vår produksjon, selv om kravene i de andre klassene ikke er så strenge.

Vi har også en HMS-plan som tilfredsstiller myndighetenes krav. 


kvalitetssikring.gif