Kredittinformasjon


For detaljert firmainformasjon, klikk på ratinglogoen.

Bisnodes ratingkode blir bestemt på grunnlag av bedømmelsen på de 4 delområdene:
*Grunnfakta
*Eier/juridisk
*Økonomi
*Betalingserfaring
Under disse ligger det et beslutningstre med ca 2500 regler.
Modellen foretar en omfattende analyse av regnskapene, hvor det fokuseres på lønnsomhet, likviditet og finansiering.