Historie

Brødrene Østbye as startet i 1953 med tømmerkjøring på vinteren og skogsgrøfting om sommeren.

HI_Traktormedbukkoggeit.jpg

Fra Tømmerkjøring i Julusdalen i Østre Elverum rundt 1953.

AHI_Gammeltraktormedbelter.jpg

Skogsgrøfting på Knappkjølen i 1954.

Ettervert som tiden gikk, hadde antallet maskiner økt, og det hadde blitt et maskinentreprenørfirma, hvor hovedtyngden av oppdragene var veibygging, vann- og avløpsgrøfter og andre grunnarbeider.

AHI_maskinparkvcopy.jpg

AHImaskinparkhcopy.jpg

Anleggsmaskinene samlet på slutten av 50-tallet.

AHI_bulldozer.jpg

AHI_gravemaskin.jpg

Veibygging på slutten av 60-tallet / begynnelsen av 70-tallet.

AHI_gravemaskin2.jpg

Kabelutlegging over Glomma på begynnelsen av 80-tallet.

AHI_avd1.jpg

Fabrikken i Andreas Grøttonsvei i "gamle dager".

AHI_avd2.jpg

Fabrikken i Industrigata i "gamle dager".

Ferdigbetongfabrikken og pukkverket ble etter noen år slått sammen med andre, og selskapene Elverum Betong as og Hornmoen Pukkverk as ble dannet. Vårt firma var en av hovedaksjonærene fram til da disse firmaene ble solgt for noen år siden.

AHI_Betongbiler.jpg

ElverumBetong tidlig på 70 tallet.

AHI_hornmoen.jpg

Hornmoen Pukkverk 


På begynnelsen av 80-tallet ble maskinentreprenørdelen trappet ned, for å bli helt nedlagt i 1985, og firmaet satset på produksjon av "betongvarer til alle formål".Konkurransen innen sektoren for kommunalvarer (ringer og rør) ble hard, og vårt firma spesialiserte seg på produkter til samferdsel.

Vi inngikk en rammeavtale med NSB om produksjon av KABELKANALER, og vi kjøpte en betongvarefabrikk i Industrigata i Elverum som vi bygde om til en topp moderne fabrikk tilpasset den produksjon. Vi produserer årlig ca 80000 meter kanaler og tilsvarende mengde lokk pr. år. Her produserer vi også belegningsstein, heller, kantstein, forstøtningsmurer og andre produkter til hage og parkanlegg.

Fabrikken i Andreas Grøttingsvei ble utbygd, og tilpasset elementproduksjon.

Det er FOTGJENGERUNDERGANGER, BALKONGDEKKER og NEW JERSEY VEGREKKVERK og STØTTEMURSBLOKKER som er hovedproduktene her.

Vi omsetter for ca. kr. 30 millioner pr. år.

Begge fabrikkene er godkjent av kontrollrådet for betongprodukter, og alle våre 17 ansatte er godt skolerte for den produksjonen vi utfører.